Tuesday, May 3, 2011

Adab Bertamu - Suara dan Salamseringkali diperingatkan bahawa sekiranya bertamu dalam suatu rombongan, misalnya sepuluh orang, dan berselisih dengan saudara-saudara di jalanan, memadai salah seorang daripada rombongan itu, atau sekiranya tugasan telah diputuskan, memadai salah seorang daripada 3 orang ini ( Penunjuk Jalan, JuruBicara, Ketua Rombongan ) untuk memberi salam, sebagai wakil kepada rombongan tersebut. Tidak perlu keseluruhan ahli rombongan untuk memberi salam kepada saudara tersebut.

Juga diingatkan supaya memberi salam dengan suara sekadar dapat didengari oleh yang jaga, dan tidak mengejutkan yang tidur.

No comments:

Post a Comment