Friday, October 23, 2015

kamal 'ubudiyyah

Kamal ubudiyyah atau perhambaan yang sempurna kepada Allah akan dicapai apabila mencapai kesempurnaan dalam tiga perkara iaitu:

Kamal mahabbah : kesempurnaan cinta kepada Allah
kamal khudu' : kesempurnaan dalam tunduk dan patuh kepada setiap perintah Allah
Kamal tazallul : kesempurnaan dalam rasa rendah diri

No comments:

Post a Comment